Historie


Først litt om bakgrunnen for Railhope Norge.


    Norsk jernbanemisjon har drevet arbeid i Norge i 85 år der hovedoppgaven var å samle alle kristne jernbaneansatte til samlinger for å forkynne det kristne budskapet. I tilegg har bladet Signalet vært et knutepunkt med informasjon og vitnesbyrd. Dette har vært et viktig arbeid i mange år, men da alderen på de som drev det ble for høy og det ikke var noen nye som ville overta, ble Norsk Jernbanemisjon offisielt avsluttet i desember 2011.


    Den norske jernbanemisjonen har vært tilsluttet International Railway Mission.

Denne organisasjonen har samme målsetting internasjonalt, og driver et sterkt arbeid i mange land.


    Etter at Norsk jernbanemisjon ble nedlagt i 2011 har det kommet flere kristne ansatte på jernbanen i Stavanger. Torbjørn Laland, som var kontaktperson for Norsk Jernbanemisjon i mange år, utfordret helt konkret 3 personer om å starte opp en norsk underavdeling av IRM.


    Presidenten i IRM, Ueli Berger fra Sveits, ble invitert til Norge, og den 27. august 2012 ble Railhope Norge startet hjemme hos Torbjørn Laland på Ganddal. IRM har et stort arbeid bl.a. i Sveits, England og Tyskland med navnet Railhope, og derfor valgte også vi dette navnet.


    Alle kristne har et himmelsk håp og et perspektiv som går utover denne verden. Vi synes derfor navnet passer bra, samtidig får vi med korset som står i sentrum av vårt arbeid og vår logo.


    Hver og en av oss har vår egen forsamling som vi går til, derfor er ikke Railhope Norge ment som en ny menighet, men som et møtepunkt i hverdagen, der vi kan dele Guds ord, og ha felleskap med hverandre.


    Det er noen ganger en føler seg alene som kristen på arbeidsplassen, men Railhope Norge er en mulighet til å treffe andre med samme håp.


    Dersom noen har noe dere vil dele med oss andre, så er Facebook gruppen en fin plass å gjøre det.


    Det blir delt gode og oppbyggende ting der, og terskelen for å dele skal være lav, så sant det er oppbyggende eller nyttig informasjon.


    Be gjerne om at vi skal få være frimodige lys og salt blant våre kollegaer.


    Hva vil det si å bli medlem?


  • Man blir tilknyttet Railhope International, med samlinger, ferieleirer og mer.
  • Man blir inkludert i et felleskap med likesinnede.
  • Vi ønsker å ha et fellesarrangement i Norge hvert år.
  • Jevnlige oppdateringer om arbeidet via facebook gruppen Railhope Norge


I 2019 endret IRM sitt navn til Railhope International.

    Ny nettside for Railhope International er under utbygging.

I mellomtiden brukes fortsatt gamle IRM sin side.