Stavanger


Vi har laget en årsplan for fremtidige samlinger i Stavanger.


Som et mål ønsker vi å ha en samling annen hver måned.


Fortrinnsvis i Februar, April, Juni, August, Oktober og Desember.


Samlingen i Juni blir årsmøte, hvor vi planlegger en sammenkomst hjemme hos noen, eventuelt en grilltur om været er fint.


Desember samlingen er perfekt til å dele ut nye kalendere.


Ved å følge med på facebook gruppen så vil mer nøyaktig informasjon bli tilgjengelig, da dette kun er ment som en plan, ikke en fastsatt kalender.


Vit at du er høyt elsket, og at Gud er med deg.